Velden zijn niet correct ingevuld

Duurzaam bouwen

Waardevast

Duurzaam bouwen staat bij Bouwmij Hendriks gelijk aan waardevast investeren. Dat betekent dat wij kiezen voor een optimalisatie binnen uw wensen en de impact daarvan op het milieu. Maar vooral op de manier waarop dit bijdraagt aan de ontwikkeling van uw investering op de lange termijn. Hierbij kijken we naar de grondstoffen en bouwmethodiek, maar ook naar de energie en warmte-/koelingbehoefte in uw gebouw of woning. Een gezond gebouw met een beperkte impact op het milieu en maximaal comfort betekent voor u een waardevaste investering!

Voor corporaties

Bouwmij Hendriks is een 'corporatie-bouwer' bij uitstek. De ontwikkelingen op het gebied van all-electric en NOM, maar ook aardbevingsbestendig bouwen krijgen in onze werkwijze de ruimte. Vanuit onze risico- en exploitatie gerichte aanpak, zorgen we ervoor dat de investering in maatschappelijk vastgoed, sociale woningbouw en duurzame herontwikkeling het resultaat oplevert dat onze opdrachtgevers voor ogen hebben; een betaalbare, onderhoudsarme en waardevaste oplossing nu en over 30 jaar! 

Duurzaam ontwerpen

BREEAM-NL, GPR, Green Building. Duurzaam bouwen begint met duurzaam ontwerpen. Heeft u de ambitie om dit goed aan te pakken, maar weet u niet precies hoe dit vorm te geven? Wij helpen u graag. Met advies, een plan van aanpak en een duidelijke focus op een duurzaam resultaat!
Bouwmij Hendriks gelooft in de praktijk als bewijs. Met expertise op het gebied van bouwfysica, luchtdicht bouwen en passief wonen hebben we aantoonbaar duurzame projecten gerealiseerd. 

Circulair bouwen

Gëinspireerd door het principe Cradle2Cradle, bekijken we elke bouwopgave vanuit de mogelijkheden om circulair bouwen toe te passen. Dat betekent dat wij praktisch beschouwen of hergebruik in de toekomst mogelijk is. Door te kiezen voor recyclbare materialen en grondstoffen beperken we de ecologische impact nu en in de toekomst en beperken we onder andere de CO2 uitstoot. 

Duurzaamwonen.nl

Bouwmij Hendriks heeft zich aangesloten bij Duurzaamwonen.nl. Dit platform investeert in en ontwikkelt duurzame oplossingen op het gebied van huisvesting, herbestemming en energiegebruik. 

ONZE DUURZAME WONINGEN