Velden zijn niet correct ingevuld

Beheer & Onderhoud

Goed onderhoud: uw plicht en onze zorg!

Verkeerd of achterstallig onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties, gezondheidsrisico’s en schade en afbreukrisico’s zoals imagoschade. Dit is onze onderhoudsfilosofie en dit vormt de basis van hoe wij onderhoud en beheer voor onze opdrachtgevers organiseren en uitvoeren.
Hierbij werken we volgens wettelijke en juridische kaders en volgens de NEN 2767 conditiemeting. Transparant en aantoonbaar. In onze aanpak staan de functie en conditie van het object, de klachten of problemen en natuurlijk de exploitatievisie van de gebouweigenaar centraal. U bent als gebouweigenaar verplicht dit op orde te hebben. Wij begrijpen dat we met uw portemonnee werken. Duidelijkheid en zekerheid kenmerkt onze samenwerking en het voorkomen van (dure) ad-hoc acties. Afstemming over planning, resultaat en garanties horen hier vanzelfsprekend bij.

Service

U bent met ons als partner verzekerd van beheer en onderhoud op het hoogste niveau. Wij beschikken over een gespecialiseerde Service & Onderhoudsafdeling met 24/7 storingsdienst. Deze afdeling werkt volgens de drie P’s: professioneel, punctueel en praktisch.

 • Professioneel
  Onze afdeling Service & Onderhoud bestaat uit vakbekwame en gediplomeerde professionals. Zij staan 24/7 klaar om onze opdrachtgevers bij problemen zoals storingen of calamiteiten uit de brand te helpen.
   
 • Punctueel
  Afspraak is afspraak. Wij houden ons, maar ook onze onderaannemers en leveranciers, scherp als het gaat over het nakomen van afspraken. Communicatie is hierbij van groot belang. We zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van onze werkzaamheden en we gaan niet zonder overleg vooraf met bewoners en/of gebruikers aan de slag.
   
 • Praktisch
  Onze servicemedewerkers werken veelal volledig zelfstandig. Zij beschikken over een service bus, voorzien van alle materieel en materiaal dat nodig is voor goed uitvoeren van hun taken. Vooral bij storingen en calamiteiten kunnen zij veelal gelijk een oplossing bieden.

Impact

We zijn gespecialiseerd in planmatig onderhoud van sociale en seriematige woningbouw. We werken voor veel noordelijke woningcorporaties en weten wat er komt kijken bij renovatie en verduurzaming in bewoonde toestand. De impact van onze activiteiten bespreken we met de bewoners en overlast proberen we tot een minimum te beperken. Ook dat is bouwen volgens de menselijke maat!

ONDERHOUD IN DE PRAKTIJK

Groot onderhoud Actium Oosterwolde

Groot onderhoud woningen Actium Oosterwolde

 

Groot onderhoud woningen Oosterwolde
Renovatie en verduurzaming sociale huurwoningen
Opdrachtgever: Actium, woningcorporatie