Velden zijn niet correct ingevuld

Onderwijs

Bouwen aan de toekomst is bouwen aan het onderwijs. Onze aanpak gaat niet alleen over techniek, maar ook over aandacht voor de mensen die het gebouw gaan gebruiken. Betrokkenheid en samenwerking om de investering in het gebouw te vertalen in rendement; in de resultaten van de leerlingen en medewerkers.

Gezonde school

Een frisse school is een gezonde school. Waar leerlingen en leraren zich goed kunnen concentreren. Dat gaat over het binnenklimaat van de school. Wij zorgen voor een frisse school. Met installaties welke praktisch en gebruikersvriendelijk zijn. Ook zorgen we voldoende licht en ruimte. Een flexibel en inspirerend gebouw dat meebeweegt met het onderwijs.

Beheer & onderhoud

Een inspirerende leeromgeving, een overzichtelijke werkomgeving, maar vooral een gebouw dat onderhoudsvriendelijk en energie-efficiënt is. Want ook daar houden we rekening mee binnen onze oplossingen. Zodat het beschikbare budget besteed wordt aan het lesprogramma en niet aan te hoge onderhouds- en energielasten.

ONZE ERVARING IN HET ONDERWIJS

 

MFA Lippenhuizen

 

PrO Assen

 

Sporthal De Waring Drachten

 

IKC de Kloostertuin Assen

 

 

 

Brede school de Twingel Dwingeloo

Nieuwbouw brede school De Twingel Dwingeloo.
Realisatieperiode 2015 - 2016
Functie: multifunctioneel onderwijsgebouw
Basisonderwijs, welzijn, peuterspeelzaal, BSO
Gebruikers: Basisscholen W.A. Storkschool, CBS De Fontein, KDV De Twingel, PSZ De Twingel, bibliotheek Dwingeloo.

 

MFA Assen Oost

Nieuwbouw MFA Assen oost
Realisatieperiode 2015 - 2016
Functie: multifunctioneel onderwijsgebouw
(Bijzonder) basisonderwijs, welzijn, peuterspeelzaal, kinderopvang en sportzaal.
Gebruikers: OBS Vredeveldschool, CBS de Regenboog, PSZ Peuterica, Kinderopvang ASKA, Centrum Jeugd & Gezin, Assen

D&B Nassau Gieten

Design & build (nieuwbouw & renovatie) Nassau College, Gieten 
Periode 2015-2016
Functie: onderwijsgebouw, voortgezet onderwijs inclusief Technasium
Gebruikers: leerlingen en medewerkers van Dr. Nassau College Gieten

 

Uitbreiding en verbouw CBS de Borg in Assen 
Periode 2013-2014
Functie: onderwijsgebouw voor basisonderwijs
Gebruikers: leerlingen en medewerkers van CBS de Borg in Assen

 

Nieuwbouw duurzame brede school Jirnsum 
Periode 2013-2014
Functie: onderwijsgebouw voor basisonderwijs, kinderopvang. 
Gebruikers: leerlingen en medewerkers van obs It Tredde Sté en rkbs Sint Radboud

 

 

Uitbreiding Multifunctionele accomodatie in Hijken 
Periode 2014-2015
Functie: onderwijsgebouw, basisonderwijs, peuterspeelzaal en BSO
Gebruikers: basisschool te Hijken