Velden zijn niet correct ingevuld

PRIVACYVERKLARING B.V. Bouwmij Hendriks

Als bezoeker van deze website respecteren wij uw rechten op het gebied van privacy en cookies. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de gegevens die u met ons deelt als bezoeker van deze website en wat uw rechten zijn.

Welke data wordt er opgeslagen?

Wij hechten waarde aan een optimale bezoekervaring op onze website. Daarom maken wij gebruik van cookies. Hiermee borgen wij het technisch functioneren van onze website, zodat u snel vindt waarnaar u op zoek bent. Dit zijn zogenaamde functionele cookies, waarbij we geen persoonsgegevens of IP-gegevens opslaan. Vult u het contactformulier in of belt u met ons storingsnummer via de mobiele website, dan wordt er een koppeling met uw gegevens gemaakt middels tracking-cookies. Hiermee worden kleine bestanden op uw device geactiveerd om het contact met ons mogelijk te maken. We melden u dit via onze cookiemelding, u geeft hiervoor toestemming. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers van onze website, maar ook van onze klanten en/of leveranciers zoals NAW-gegevens, emailadressen, IP-adressen, telefoonnummers gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te zetten. B.V. Bouwmij Hendriks vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt, omdat dit noodzakelijk is om een inhoudelijk goede aanbieding of overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het niet mogelijk zijn om u een offerte te kunnen aanbieden, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst of aanbieding. U bent uiteraard niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, als u dit niet wilt. Daar staat tegenover dat wij dan minder goed in staat zijn om u van dienst te zijn.

Doorgifte aan derden

In verband met een bedrijfsvoering conform de richtlijnen van ons ISO-NEN-EN 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, dienen wij ons te houden aan de uitvoering van de overeenkomst, waarbij het mogelijk is dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (online) softwarepakketten en -systemen, externe serverruimte voor onze verkoop- en inkoopadministratie. Uw persoonsgegevens kunnen onderdeel van deze informatie pakketten, verstrekt aan derden, uitmaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

• Indien u geen klant bent (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
• Indien u wel klant bent (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht:
• uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
• uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
• uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

B.V. Bouwmij Hendriks
t.a.v. de directie
Van Vlissingenstraat 53
9403 BB Assen

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is ingegaan per 16 mei 2018. B.V. Bouwmij Hendriks behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.