Velden zijn niet correct ingevuld

Goed onderhoud, uw plicht en onze zorg!

U bent  verzekerd van beheer en onderhoud op het hoogste niveau, ook bij storingen en calamiteiten.Wij beschikken over een gespecialiseerde service & onderhoudsafdeling met 24/7 storingsdienst. Daarmee bent u dag en nacht verzekerd van hulp. Onze servicemedewerkers hebben alle middelen bij zich om de meest voorkomende problemen op te lossen. Korte responstijden, adequate oplossingen en een correcte administratieve afhandeling zijn hierbij kenmerkend voor onze werkwijze. Onze service & onderhoudsafdeling werkt volgens de drie P’s: professioneel, punctueel en praktisch.

•    Professioneel
Onze afdeling Service & Onderhoud bestaat uit vakbekwame en gediplomeerde professionals. Zij staan 24/7 klaar om onze opdrachtgevers bij problemen zoals storingen of calamiteiten uit de brand te helpen.
•    Punctueel
Afspraak is afspraak. Wij houden ons, maar ook onze onderaannemers en leveranciers, scherp als het gaat over het nakomen van afspraken. Communicatie is hierbij van groot belang. We zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van onze werkzaamheden en we gaan niet zonder overleg vooraf met gebruikers en/of bewoners aan de slag.
 •    Praktisch
Onze servicemedewerkers werken veelal volledig zelfstandig. Zij beschikken over een service bus, voorzien van alle materieel en materiaal dat nodig is voor goed uitvoeren van hun taken. Vooral bij storingen en calamiteiten kunnen zij veelal gelijk een oplossing bieden.