Velden zijn niet correct ingevuld

BHV-ers weer opgefrist

Dankzij de BHV training van 't Web Hoogeveen weten onze BHV-ers weer precies hoe zij moeten handelen bij ongevallen en calamititeiten!

#eengeruststellendegedachte #bhv #bedrijfshulpverlening #training #cursus #opfriscursus #tweb #demannenvanhendriks #wattedoenbij #ongevallen #calamiteiten #hopenweuiteraardzoweinigmogelijkmeetehoevenmakenNaar overzicht