Velden zijn niet correct ingevuld

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont Bouwmij Hendriks aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis.

Bouwmij Hendriks is één van de actieve deelnemers in het keteninitiatief “startcontainers projecten”. Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het brandstofverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder. Het keteninitiatief is gericht op de meeste materiële CO2-emissie: het brandstofverbruik. Het doel van dit initiatief is de transporten naar de projecten te reduceren door ritten te combineren. Er zal in de basiscontainer de eerste bouwbehoefte voor de realisatie van de projecten worden verzameld. De transporteur zal deze container naar de projecten vervoeren. Hierdoor is er brandstofreductie in de keten. Daarnaast is het keteninitiatief gericht op de ontwikkeling van een werkproces welke efficiënter is dan het huidige werkproces. Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, voor meer informatie zie de documenten op onze website. Wilt u meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klik dan hier: www.skao.nl 

Wilt u ons certificaat inzien? Klik dan hier! CO2 Bewust Cerficaat niveau 3

2024

Energie actieplan 2024-1

Nieuwsbrief 2024-1

2023

Energie actieplan 2023

Nieuwsbrief 2023-2

Emissie inventaris 2023

2022

Emissie inventaris 2022