Velden zijn niet correct ingevuld

Einde Bouwvrijstelling Stikstof

Sinds 1 juli 2021 is de Bouwvrijstelling Stikstof onderdeel van de Wet Natuurbescherming. Bij het verlenen van de bouwvergunning hoefde er geen rekening gehouden te worden met de stikstofuitstoot van desbetreffend project. De Raad van State heeft echter op 2 november jl.geconstateerd dat de Bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese Natuurbeschermingsrecht en dat deze niet langer toegepast mag worden. Een tegenvaller voor de bouwsector. Het houdt niet in dat er een algehele bouwstop gaat gelden. Om te kunnen bouwen zal nu per bouwproject een aparte berekening van de stikstofuitstoot gemaakt moeten worden, met vertraging en stijgende kosten als gevolg.

Onze algemeen directeur Henk ten Brink reageert op het besluit in de uitzending van Drenthe Nu:

Gevolgen stikstofuitspraak

 Naar overzicht