Velden zijn niet correct ingevuld

Service & Onderhoud

Service & Onderhoud

Goed onderhoud, uw plicht en onze zorg!

Goed onderhoud, uw plicht en onze zorg!

U bent  verzekerd van beheer en onderhoud op het hoogste niveau. Wij beschikken over een gespecialiseerde service & onderhoudsafdeling. Onze servicemedewerkers hebben alle middelen bij zich om de meest voorkomende problemen op te lossen. Korte responstijden, adequate oplossingen en een correcte administratieve afhandeling zijn hierbij kenmerkend voor onze werkwijze. Onze service & onderhoudsafdeling werkt volgens de drie P’s: professioneel, punctueel en praktisch.

•    Professioneel
Onze afdeling Service & Onderhoud bestaat uit vakbekwame en gediplomeerde professionals. Zij staan klaar om onze opdrachtgevers bij problemen uit de brand te helpen.
•    Punctueel
Afspraak is afspraak. Wij houden ons, maar ook onze onderaannemers en leveranciers, scherp als het gaat over het nakomen van afspraken. Communicatie is hierbij van groot belang. We zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van onze werkzaamheden en we gaan niet zonder overleg vooraf met gebruikers en/of bewoners aan de slag.
 •    Praktisch
Onze servicemedewerkers werken veelal volledig zelfstandig. Zij beschikken over een service bus, voorzien van alle materieel en materiaal dat nodig is voor goed uitvoeren van hun taken. Zo kunnen zij veelal gelijk een oplossing bieden.